Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate ble en farse. Nå graves flere av sykkelfeltene bort, og ørkenvandringen langs trange, støvete og treløse fortau skal fortsette. Det er egentlig fantastisk at så mange næringsdrivende tror at gater hvor det er forferdelig å være menneske, er en forutsetning for handel, skriver vår fredagsspaltist.  Foto: Michael Schult Ulriksen

La oss kalle en spade for en spade: Bil forpester ethvert bysentrum

Handelsstand og politikere ser ut til å få en underlig tilfredsstillelse av å sitte og se på biler som kjører forbi. Forstå det den som kan.

Politikere og handelsstand er sjeldent så bakstreverske som når det handler om biler i sentrum. Det rammer ikke bare Trondheim, men hele landet. Omleggingen av E6 utløste flere eksempler: I kommune etter kommune har lokalpolitikere lobbet på spreng for at tungtrafikken fortsatt skal dundre forbi barneskolen, eldresenteret og gjennom den blomsterpyntede hovedgata i sentrum. Ordførere gikk til valg på slike saker i 2019.