Sluppen kan bli en flott, ny bydel i Trondheim. Spørsmålet er hvordan politikerne legger til rette for at det skal skje.  Foto: MORTEN ANTONSEN

Sluppen må bygges ut, men hastverk kan straffe seg

Hvordan skal Trondheim vokse sørover? Svaret er nokså enkelt. Spørsmålet er om politikerne legger til rette for det.

Når du kommer langs E6 sørfra og kjører over Kroppan bru mot sentrum (helst med buss, selvfølgelig), beveger du deg gjennom et område som bør bli kraftig forandret i løpet av noen år. Du kjører gjennom et stort, åpent område der det ligger lave lagerbygninger, verksteder og spesialforretninger.