Sametingspresident Aili Keskitalo var i Selbu torsdag og snakket med ordfører Ole Morten Balstad (Ap) etter et omstridt møte som grunneierne arrangerte i fjor. Rådmann Stig Roald Amundsen helt til venstre.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Konfliktene rundt reindrifta er slett ikke over

Konfliktene mellom reindrift og andre næringer rammer alle trønderske samer. Og det går ikke over med det første.

Sametingspresident Aili Keskitalos møte med kommunetoppene i Selbu torsdag kom i stand etter at motsetningene mellom samene og andre deler av befolkningen har ulmet i mange år i de sørsamiske områdene i Trøndelag.