Jeg hørte nylig noen snakke om «å angste», som et verb. Det er kanskje et symptom for tiden vi lever i. Psykologen Ole Jacob Madsen har skrevet om Den terapeutiske kultur, og man kan stille seg noen spørsmål om psykologien har beveget seg vel mye utenfor sine tradisjonelle rammer, skriver fredagsspaltist Kari Løvendahl Mogstad.  Foto: shutterstock

Flere snakker om «å angste». Sier det noe om tiden vi lever i?

Vi ønsker at flere skal åpne seg om psykiske vansker og tunge tanker. Men kanskje kan den økte åpenheten også være problematisk?

«Jeg trenger noen å snakke med». Ofte hører jeg disse ordene på fastlegekontoret mitt, der stadig mer av arbeidsdagen går med til samtaler, om både de små og store krisene i livet.