Under Holocaustdagen i dag blir det blant annet markert at det er 75 år siden de siste fangene i Auschwitz ble satt fri.  Foto: Scanpix

Holocaust, et folkemord vi aldri må glemme

Jødehat og andre former for rasisme er et stort problem i mange land, også i Norge. Den internasjonale Holocaustdagen, som blir markert i dag, er et viktig redskap i kampen mot et alvorlig samfunnsproblem

Holocaustdagen er vedtatt av FN og blir hvert år arrangert den 27. januar, siden det var den datoen de siste fangene i konsentrasjonsleiren Auschwitz ble satt fri. Nazistene drepte mellom én og to millioner mennesker bare i denne ene leiren. Markeringen får ekstra tyngde i dag, siden det nå er 75 år siden frigjøringen av Auschwitz.

I mange år etter andre verdenskrig var de aller fleste mennesker vaksinert mot jødehat. Nazistenes grusomheter vakte slik avsky at svært få ville tilkjennegi tankegods som gikk i samme retning. Men de siste tiårene har nynazismen vokst fram, og jødehatet har blusset opp. I tillegg har det i mange land oppstått alvorlige konflikter mellom grupper med ulik, etnisk bakgrunn.

Holocaustdagen må derfor brukes til å bekjempe alle former for rasisme og jødehat spesielt. Det er viktig at vi stadig blir minnet om det som skjedde. Vi må huske at da en menneskefiendtlig ideologi fikk fotfeste i Tyskland, førte det til grusomheter som er vanskelig å fatte.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Snublesteiner er bra. Denne boka er enda viktigere

Ubegripelige grusomheter skjer også i dag. Mange land blir rammet av ulike former for terrorisme, og i Norge er det nok å nevne 22. juli. Terroren i regjeringskvartalet og på Utøya ble blant annet utløst av en irrasjonell frykt for at muslimene vil overta Norge og Europa.

Foretsatt opplever mange muslimer fordømmelse og mistenkeliggjøring på grunn av ugjerninger som et lite mindretall fundamentalister står bak. Samtidig lever jødehatet fortsatt, særlig i høyreekstreme og i enkelte muslimske miljøer.

Mange jøder blir også rammet av at den israelske regjeringen fører en svært omstridt politikk i Midtøsten. Kritikken av statsledernes politikk må ikke gå ut over landets befolkning eller andre med jødisk bakgrunn.

Holocaustdagen skal først og fremst minne oss om nazistenes folkemord. Samtidig må vi huske at enhver oppdeling av mennesker i kategoriene «oss» og «dem» er farlig.

LES OGSÅ: Jødenes historie er en del av Trondheims historie