Askild Oddvarsen Vik Daren tar i et tak og jekker opp Huitfeldtbrygga. Arbeidet må gjøres langsomt og forsiktig.   Foto: Richard Sagen

Bryggene trenger ikke boliger for å overleve

Vi fikk nylig en dårlig nyhet om bryggerekka. Den blir heldigvis overdøvet av en nyhet som er mye bedre.

Jeg tar den gode nyheten først. Huitfeldtbrygga, den eldste og mest særpregede av alle bryggene i Kjøpmannsgata, er i ferd med å bli reddet. På 80-tallet var det fare for at den skulle rase ut i elva, men den ble tatt hånd om i siste liten. Deretter lå den urørt i mange år. Nå blir den jekket opp og får solide bein å stå på.

Den midterste delen av Huitfeldtbrygga er fra 1740. Påbyggene er hundre år yngre. 
        
            (Foto: Richard Sagen)

Den midterste delen av Huitfeldtbrygga er fra 1740. Påbyggene er hundre år yngre.  Foto: Richard Sagen