Ønsker sikring: Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier hun ønsker å sikre kulturen i regionreformen. Det står til troende, men spørsmålet er hvor lenge det vil holde, skriver vår kommentator.   Foto: Heiko Junge

Mer angst for fylket enn for Skei Grande

Kulturens motstand mot mer fylkesstyring er lett å forstå. Samtidig er det liten tvil om at kulturminister Trine Skei Grande ønsker å sikre kulturen i regionreformen. Spørsmålet er hvor lenge det holder.

Det begynner å tilspisse seg i kulturkampen mot regionreformen. Helt siden et ekspertutvalg presenterte rapporten «Regionreformen» i februar 2018, med forslag om å flytte hovedansvaret for de fleste kulturinstitusjonene i landet utenfor Oslo fra stat til fylkeskommune, har kritikken fra kulturfeltet vært sterk. Mange er for desentralisering som prinsipp, men i dette tilfellet vil nesten ingen bli desentralisert i en nyordning som skal tre i kraft fra 1. januar 2021.