Derfor er debattfeltet vårt stengt

Adresseavisen har valgt å stanse bruken av Disqus som debattsystem på våre nettsider.

Årsaken til stansen av Disqus-bruk er at leverandøren, ifølge en avsløring gjort av NRKbeta, kan ha brutt personvernlover på flere norske nettsteder. Adresseavisen skal ikke være rammet, men velger likevel å stanse all bruk av systemet. Dere som brukere skal være sikre på at vi tar personvernet på alvor.

Etter at avsløringen ble kjent, har vi vært i kontakt med Disqus, som bekrefter at våre innstillinger i deres system ikke har tillatt deling av opplysninger fra våre brukere. Disqus opplyser til Adresseavisen at de ikke lenger samler data fra noen norske brukere, med mindre man har godtatt dette i deres innstillinger.

Dersom du har en Disqus-bruker, og vil forsikre deg om at de ikke samler inn dine brukerdata på andre nettsteder, kan du gå hit: https://disqus.com/data-sharing-settings/.
Står det «opt out» må du trykke på dette valget for å skru av overvåkingen.

Ifølge avsløringene skal ikke leverandøren ha oppfattet at Norge er en del av GDPR-regelverket (EUs personvernforordning).

I vår kontakt med debattleverandøren har vi også etterspurt hva som skjer med allerede innsamlet data fra norske brukere. Her opplyser Disqus at de nå jobber med å slette data samlet fra Norge.

Selv om vi altså ikke skal være rammet av feilen velger vi å stanse bruken av Disqus på Adressa.no frem til vi kan være sikre på at leverandøren kan etterleve GDPR-kravene, og har slettet urettmessig innsamlet data. Samtidig jobber vi med å se på alternative debattsystemer.

Vi beklager at dette betyr at vi per nå ikke har en debattmulighet på adressa.no, men minner om at du kan følge oss på Facebook og delta i diskusjonene om vår journalistikk her.