Egne veier til bosettingene og den åtte meter høye muren med 29 militære sjekkpunkt som skiller Israel fra de okkuperte områdene, tar plass. I dag er bare 14 prosent av det store fylket under palestinsk kontroll, skriver spaltisten. 

Ingen nåde i dagens Betlehem

I dag ville Josef og Maria ha støtt på en uoverstigelig mur om de hadde kommet til Betlehem. De Tre vise menn ville ha blitt utsatt for harde forhør på sin ferd til stallen de Jesus ble født.

Adventstiden er ekstra stemningsfull i Jesu fødeby. Som vi alle vet, kom Josef og Maria seg inn i den lille byen, selv om det ikke var rom for dem i herberget. De tre vise menn fra fjerne land trengte bare å følge stjernen for å finne veien. Den var åpen for alle, enda det som palestinerne i dag regner som sitt land, også den gang var okkupert. Men da var det romerne som styrte. Nå er det israelerne som har makten.