Det å være rektor bør i utgangspunktet være en ettertraktet jobb, man har blant annet stor styringsfrihet, og man kan utgjøre en forskjell i bydelen, skriver Mats Ramo. Rektor Hilde Klungsøyr er en av Trondheims-rektorene som har deltatt aktivt i samfunnsdebatten.  Foto: LENA KNUTLI

Å bli rektor burde være populært. Det er det ikke i Trondheim

Trondheims-skolen står overfor en utfordring som i alt for lang tid har vært underkommunisert fra kommunens side. Etter hvert som rektorene har lagt skoene på hylla, har det blitt stadig vanskeligere å finne erstattere.

De offentlige søkerlistene viser at det er relativt få søkere per stilling og utfordringene med å finne ledere på en enhet løses ofte med at ledere fra andre enheter tiltrer, noe som gjør at man sjelden har full dekning. Det å være rektor bør i utgangspunktet være en ettertraktet jobb; man har stor styringsfrihet, man kan utgjøre en forskjell i bydelen, man får tett kontakt med elever, lærere og annet personale og man jobber i tillegg opp mot administrasjon og politikere.