For kvinner er kroniske smerter i underlivet like utbredt som ryggplager og astma, men verken kvinner selv, forskerne eller leger har nok kunnskap om problemet.   Foto: Mariann Dybdahl

Ingen bryr seg om kvinners underliv når det gjør vondt

Det forskes for lite på kvinnehelse, og leger kjenner ikke godt nok til den kunnskapen som allerede finnes. Det koster både samfunnet og kvinnene dyrt.

Smertene beskrives som en eksplosjon i magen. Store deler av menstruasjonen tilbringes i fosterstilling på badegulvet. Noen kan ikke få barn. Andre har vondt hver dag og blir uføre.