Overgrepsmottaket hadde neppe blitt til uten betydelig økonomisk støtte. Underveis har det viktige tilbudet vært på randen til nedleggelse flere ganger, skriver lørdagsspaltist Siri Wahl Olsen.  Foto: Kjell A. Olsen

Hvor lenge skal ofrenes helse være avhengig av milde givere?

Etter en venninnekveld på byen ble «Kristin» invitert på nachspiel til en mann hun bare hadde hørt godt om. For den unge kvinnen endte kvelden på overgrepsmottaket ved St. Olavs hospital.

- Takket være hjelpen jeg fikk der, har jeg fått de vanskelige følelsene og tankene ut, sier «Kristin» i boka «Tilheling og rettferdighet».