Kina har lenge avvist at de systematisk internerer uigurer, etniske kasakhstanere og andre muslimer som et ledd i «omskolering». Nylig ble det lekket hemmelige regjeringsdokumenter som avdekker hvordan massefengslingen foregår.   Foto: AP/NTB scanpix

Kinas overgrep mot muslimer må stoppes

At Kina har leirer hvor muslimer tvinges til å bli «gode kinesere» er ikke noe nytt, men myndighetene har hele tiden nektet for at «omskoleringen» skjer med tvang.

Nå viser lekkede dokumenter at hundretusener av mennesker er tvunget inn i leirer hvor de utsettes for hjernevask og psykisk tortur. Den ferske lekkasjen må gjøre det vanskeligere for kinesiske myndigheter å komme unna en forferdelig assimileringspolitikk. Stormakten har fått drive med dette altfor lenge. Verdenssamfunnet må slå strengere ned på en praksis som bryter menneskerettighetene.

Det var den amerikanske storavisen New York Times som lørdag offentliggjorde mer enn 400 sider med det som skal være lekkede dokumenter fra den kinesiske regjeringen. De interne dokumentene viser angivelig hvordan massefengslingen av uigurer og andre minoriteter gjennomføres. I tillegg til psykisk tortur og hjernevask, forteller dokumentene om hvordan lokale tjenestemenn blir drillet i å svare folk som stiller spørsmål om forsvunnede foreldre og slektninger.

Kina har lenge fått kraftig kritikk for å ha etablert store interneringsleirer i den nordvestlige provinsen Xinjiang. En stor del av regionens befolkning er muslimske uigurer. Uigurene ønsker et uavhengig land. De har dannet separatistgrupper som står bak flere voldelige angrep. Kina forklarer leirene som et redskap for å bekjempe terror og islamsk ekstremisme. President Xi Jinping la grunnlaget for interneringen da han gjestet provinsen etter et uigur-angrep på en jernbanestasjon i 2014. Målet helliger likevel ikke midlene. Å systematisk fengsle nærmere én million «mistenkte» mennesker og «oppdra» dem ved hjelp av tortur og tvangsarbeid, er ikke en legitim metode for å bekjempe terror.

Det er dessuten ingen tvil om at leirene er et redskap for å assimilere landets minoriteter. Muslimer passer ikke inn i kommunistisk ideologi og den Han-kinesiske kulturen som de fleste kinesere tilhører. Det som skjer, er en menneskelig tragedie og en skamplett for et land som går i en stadig mer autoritær retning. Norge har lenge hatt berøringsangst overfor Kina. Hvis det viser seg at dokumentasjonen er korrekt, må norske politikere tørre å gå hardere ut mot landet.

LES OGSÅ: Ikke asfalter Strindamarka!

Satelittbildet viser en av flere interneringsleirer i Xinjiang-provinsen i Kina. 

 
        
            (Foto: AP/NTB scanpix)

Satelittbildet viser en av flere interneringsleirer i Xinjiang-provinsen i Kina.   Foto: AP/NTB scanpix