Et stort flertall i bystyret har vedtatt at det blir bygd boligblokker foran Saxenborg gård. Det får Adresseavisens lørdagsspaltist til å rette hardt skyts mot de rødgrønne.  Foto: Terje Svaan

Byutvikling på vent til nyttår

Den nye kursen for byutviklingen i Trondheim er satt på vent. Kommunereformen har gitt det gamle bystyret fritt handlingsrom til å herje med bybildet ut året.

23. september sto Arbeiderpartiet på Digs og lovet en ny vår for det historiske Trondheim. Lystgårdene ble det snakket særlig varmt om. Ikke bare skulle de nå bli tatt hensyn til innenfor sine vernesoner, men også i «nærliggende reguleringsplaner».