Mange seksåringer får en dårlig start på skolelivet. Det er fint at Trondheim kommune forsøker å bedre på forholdene, men problemene i skolen stikker dypere enn som så, skriver kommentator Harry Tiller.   Foto: Illustrasjonsfoto: Shuttertock

Hva gjør vi med en skole som har sviktet seksåringene?

Nå skal skolestarten for seksåringene i Trondheim bli bedre og mer fleksibel. Men problemene løses ikke dersom politikerne gjør barnehagen om til skole.

Politikerne i Trondheim vil gjøre sitt for å skape en bedre skolestart for førsteklassingene. Det er både kokt og nødvendig, men løser ikke de grunnleggende problemene i skolen.