Bystyret i Trondheim bør erklære klimakrise og sørge for effektive og ambisiøse klimatiltak for å redusere de lokale utslippene av klimagasser, skriver kommentator Harry Tiller.   Foto: Terje Svaan

På tide med en krise i Trondheim

Bystyret i Trondheim må erklære klimakrise. Noe annet vil være helt krise.

Trøndelag fylkeskommune har gjort det. Det samme har en rekke andre kommuner over hele landet. Det samme vil trolig skje i Trondheim, men det haster åpenbart ikke så fælt her. SV-representantene Ottar Michelsen og Ingrid Marie Sylte Iversen leverte før sommeren et privat forslag om å erklære klimakrise. Saken sto på sakskartet til bystyret i forrige uke, men ble utsatt og skal behandles av det nye bystyret som kommer sammen i november. Kommunens kvern maler, men fort går det ikke.