Mange i Høyre, også utenfor Ørland, har stilt spørsmål ved hvorfor ingen høyere opp i partiet overtalte ordfører Tom Myrvold til å droppe de omstridte varslene mot egne partifeller.   Foto: Kristian Helgesen

Ørland Høyre i knestående etter toppenes ryddeprosess  

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) hevder han varslet mot egne partifeller for å skape en «inkluderende organisasjonskultur». Det gikk ikke så bra.

Konflikten ordførerens varsel skapte, får sin finale mandag kveld. Da skal fylkesstyret i Trøndelag Høyre etter planen avgjøre om bjugningen Einar Aaland skal kastes ut av partiet. Om Aaland må ut, vil det være den første eksklusjonen i Høyre på minst ti år.