Politikernes tåkeprat plager oss hver dag

Hvis Trine Skei Grande får viljen sin, får vi mange flere lovbrytere, særlig blant politikerne og byråkratene.

Kulturdepartementet arbeider med en ny språklov. De vil blant annet ha en paragraf om klart språk og pålegge alle som arbeider i det offentlige, å skrive tydelig, slik at folk forstår hva de mener. En slik paragraf vil bety at utallige politikere og byråkrater kommer til å bryte loven.