Elever trenger skoleferie og avkobling, men etter en lang sommerferie burde det være unødvendig med ei hel uke høstferie, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Høstferien er gått ut på dato

Etter en lang sommerferie er vi endelig i hverdagslig gjenge igjen. Men ikke før vi har vent oss til striskjorte og havrelefse, så blir flyten «ødelagt» av skolens høstferie.

Er det sånn at foreldre og barn sårt trenger ei uke ferie i oktober? Vi er i tvil.

Dagens høstferie er en videreføring av potetferien. Etter andre verdenskrig ble det vanlig at skolebarn fikk ei uke fri fra skolen for å være med på potetplukking. Etter noen tiår ble ikke potetonn lenger en aktuell beskjeftigelse. Ferien ble likevel beholdt, den skiftet bare navn fra potetferie til høstferie.

Ny maksgrense for boliglån er fornuftig, skriver Adresseavisen på lederplass.

Det kan ikke være nødvendig med ei hel uke fri bare åtte uker etter at skolen startet etter sommeren. Ferieuka tar heller ikke nok hensyn til foreldrenes arbeidssituasjon. Selv om en heldagsplass på SFO betyr at ungen kan være der i hele høstferien, kan det ikke kalles ferie. Voksne føler seg presset til å ta fri, og ikke alle har fleksible jobber som gjør at de kan ta ut ferie.

Høstferie er selvsagt godt for mye. Barn og unge opplever mye stress og press både på skolen og i fritida, og det er sunt å koble av. I det minste slipper de undervisning og lekser. Samtidig bør åtte uker med sommerferie ha fylt opp energilagrene nok til at ei hel uke ferie om høsten er unødvendig.

I tidligere debatter om høstferie har flere tatt til orde for at skolebarn i stedet får fem fridager som foreldrene kan disponere fritt i løpet av høstsemesteret. Det er en dårlig løsning. Fleksibiliteten gjør det vanskeligere for lærerne å planlegge undervisninga. At elever til stadighet er borte, er neppe bra for læringsmiljøet.

En løsning er å korte ned høstferien til to dager og fordele de tre resterende dagene til andre tidspunkt på året. To feriedager gir et lite avbrekk for familien uten at hverdagsflyten blir torpedert. Det er selvsagt lenge til juleferien, men det er mulig for mange foreldre å planlegge en hverdag med litt lavere skuldre og aktivitetsnivå. Behovet for ferie blir da noe mindre.