Jobbsjansen i Trondheim fyller 10 år. En rekke innvandrerkvinner er kommet i arbeid gjennom dette prosjektet.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Har fått flere innvandrere i arbeid

Hvordan vi skal begrense innvandringen, har vært et hett debattema i Norge i lang tid. Slik har det vært også de siste årene, selv om innvandringen har avtatt kraftig. Det er på høy tid at vi blir mer opptatt av hvordan de som har bosatt seg i Norge, kan delta i samfunnet på linje med alle andre.

Selv om oppmerksomheten om temaet er for liten, gjøres det i mange lokalsamfunn et godt arbeid på dette området. Adresseavisen forteller i dag om prosjektet Jobbsjansen, som Trondheim kommune driver i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Prosjektet har pågått i ti år og har ført til at et stort antall innvandrerkvinner har fått fast arbeid.

Bare siden nyttår har 46 kvinner fått hjelp av Jobbsjansen. 19 av dem har hittil fått jobb. Seks har begynt på utdanning. Trondheim ligger godt an på landsbasis, selv om det er kommuner som kan vise til enda bedre resultater. I Hammerfest kommer for eksempel åtte av ti i arbeid.

LES OGSÅ: Fra 2005 til 2016 kom 1700 flere innvandrerkvinner i jobb

Integreringsarbeidet i Norge har vært for lavt prioritert i flere år. For eksempel hører vi stadig om godt kvalifiserte innvandrere som aldri blir innkalt til jobbintervju, antakelig fordi navnene deres viser at de ikke er etnisk norske.

Utviklingen går i riktig retning, men det går for sakte. Ved utgangen av 2018 var nærmere 67 prosent av alle innvandrere i alderen 20 til 66 år sysselsatt. I befolkningen ellers er over 78 prosent i arbeid, så det er et godt stykke igjen.

I enkelte grupper er arbeidsdeltakelsen så lav at det er grunn til stor bekymring. Det gjelder blant annet innvandrerkvinnene, og særlig dem som kommer fra Asia og Afrika. Det er slike kvinner Jobbsjansen henvender seg til. Dermed bidrar prosjektet også til å styrke likestillingen i slike grupper.

Regjeringa lanserte i fjor en ny integreringsstrategi og har nylig lagt fram et forslag til en ny integreringslov. I den videre debatten om innvandringspolitikken blir erfaringene fra prosjektet Jobbsjansen verdifulle å ha med seg. Arbeidet de gjør, viser at det er mulig å oppnå gode resultater.