Dersom skolen skal droppe hjemmeleksene, er det en måte å redusere foreldrenes ansvar for egne barn på. I stedet skal det offentlige ta også dette ansvaret, mener vår lørdagsspaltist.   Foto: SHUTTERSTOCK

Leksefri skole: Alle må bli like, men på et lavere nivå

I skyggen av bompengedebatt, gratis skolemat eller SFO, «snikislamisering» og nye Listhaug-plumpheter, har fire skoler i Trondheim gitt elevene sine leksefri.

De fire skal i det skoleåret som nettopp er startet, frita elevene for det mange barn og foreldre synes er et sabla slit. Skolene deltar i et ettårig prøveprosjekt som skal evalueres og analyseres av NTNU og det høres jo litt betryggende ut. Så får vi håpe at evalueringen blir tatt hensyn til når det videre lekseløpet legges, også om resultatene blir negative.