Her eller der: Olavshallen har vært utredet i over fem år, uten at konserthusets framtid er bestemt ennå, skriver vår kommentator. I Oslo har arkitekt Geir Dyrvik lansert nybygg på eksisterende hus som alternativ til nybygg ved fjorden.  Foto: Morten Antonsen

Hva skal vi gjøre med konserthuset?

Trondheim og Oslo står i skvis om oppgradering av konserthus. Det blir interessant å se hva slags løsning byene velger. Og bakom synger Bergen.

I over fem år har politikerne i Trondheim diskutert og utredet hva som kan, skal eller bør gjøres med Olavshallen. Siden den første store utredningen våren 2014, har det kommet ytterligere en utredning og delplaner for kunst og kultur i byen. En samlet løsning ser fortsatt ut til å være i det blå. Alternativene ser grovt sett ut til å være: