Bilkjøringen må ned for å kutte utslipp av klimagasser, men blikket må også rettes mot andre områder enn bilisme, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Helene Mariussen

Overraskende iver for klima

Trøndere er åpenbart ikke miljøsinker, i hvert fall er vi ivrige etter tøffere klimatiltak.

En fersk meningsmåling viser at nesten åtte av ti mener sterkere lut må til i klimapolitikken.

Det er Respons Analyse som har gjennomført spørreundersøkelsen for Adresseavisen. Den kartlegger folks holdninger til de lokale virkemidlene i klimapolitikken. Noe overraskende er det at hele 78 prosent mener at det er svært eller nokså viktig at politikerne setter i gang sterkere klimatiltak. Det er liten forskjell mellom yngre og eldre, men mange flere kvinner er positive til nye virkemidler. Velgere som stemmer SV, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne er mest overbevist om at dette er viktig.

LES OGSÅ: Duellen mellom disse to er valgets mest spennende

Vi håper at folk vil være like velvillige hvis kommunen tar i bruk nye virkemidler. Til Adresseavisen lister konstituert avdelingsleder for klima og samfunn i Miljøenheten i Trondheim kommune, Hans-Einar Lundli, opp en rekke mulige tiltak i byen. Nullvekstmålet er sentralt. Det betyr at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange – og ikke med bil. Adresseavisen har tidligere omtalt en «sjokkrapport» hvor det foreslås ny bomring rundt byen og opptil 75 prosent økning av parkeringsavgiften. Både ordfører (Ap) og varaordfører (MDG) sier blankt nei til ny bomring. I likhet med dem, mener vi at blikket også må rettes mot andre områder enn bilisme. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget rådmannen skal bruke videre. Likevel er det ikke sikkert at de mest radikale tiltakene i rapporten er hensiktsmessig å bruke, presiserer Lundli.

Forslagene om kommunal støtte til nye ladestasjoner til elbiler i borettslag og elvarebiler er trolig mer salgbare. Å få kommunens bilpark og anleggsmaskiner over på elektrisitet og stanse fossile utslipp fra båter ved kaia innen ti år, er blant forslagene som påvirker kommunens virksomhet direkte.

Meningsmålingen viser altså at menigmann forstår alvoret i klimautfordringene. Nå gjenstår det å se om lokalpolitikerne i valgkampens hete tør og vil gå inn for flere tiltak som monner, og som gjør det lettere for innbyggerne å leve miljøvennlig.

23. august 2019: Den første versjonen av denne lederartikkelen er korrigert.