Gunnar Bovim går av som NTNU-rektor  Foto: Håvard Jensen

NTNU mister en dyktig rektor

NTNU mister en sterk og aktiv rektor når Gunnar Bovim (59) går av. Også de som er uenige i mye av det han har gjennomført, innser at han har vært en drivkraft.

Vi har forståelse for at Bovim velger å trekke seg tilbake. Det ville blitt vanskelig hvis både han og kjæresten, Merete Kvidal (50), hadde fortsatt i stillingene sine. Bovim har dessuten vært rektor ved landets største universitet i seks år. Før det var han administrerende direktør ved St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge fra 2006. Han trekker seg likevel på et problematisk tidspunkt, kort tid før statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram.

NTNU håper at både det nye universitetsområdet og det planlagte havsenteret, Ocean Space Centre, skal få plass på regjeringens budsjettforslag. Dessverre kom det nylig signaler om at begge prosjektene kanskje ikke blir prioritert samtidig. Det hadde vært en fordel for NTNU og Trondheim om Bovim kunne arbeidet videre for å få begge prosjektene i havn.

Han har godt utviklede sosiale egenskaper. Han er dyktig til å bygge nettverk og pleie kontakt med personer som har stor innflytelse. Derfor har han kommet godt overens med statsrådene for høyere utdanning. Etterfølgeren hans får en formidabel oppgave når hun skal overbevise regjeringen om at det vil være en fordel for Norge om både havsenteret og en ny campus blir gjennomført så snart som mulig.

Det er uansett en respektert leder som går av. Ingen andre universitetsrektorer i Trondheim i nyere tid har vært så synlige i offentligheten. Bovim har engasjert seg i sentrale debatter om ytringsfrihet og det som kalles falske nyheter. Han har vært en rektor for hele NTNU og har ivret for tverrfaglighet. Det har vært viktig ved et universitet der de humanistiske fagene lett kan bli overskygget av de teknologiske.

LES OGSÅ LEDEREN: Norge trenger både campus og havsenter

Mange ansatte har likevel vært kritiske til rektoren. NTNUs sammenslåing med høgskolene i Gjøvik og Ålesund er blitt møtt med motstand, og noen mener han er en representant for en ny, mer kommersiell måte å tenke på i universitetssektoren. Han har likevel vært en verdifull mann for NTNU og en rektor mange vil savne.