Mange får dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet, og noen setter opp gjerde, også på trøndelagskysten.  Foto: DAN ÅGREN

Det må ikke bli lettere å bygge i strandsonen

Allemannsretten er en av de mest verdifulle tradisjonene vi har her i landet. Samtidig er denne retten i ferd med å bli svekket, særlig i strandsonen. Områder ved sjøen som tidligere var tilgjengelige for alle, blir bygget igjen slik at vi ikke lenger føler oss velkomne.

Strandsonen er et belte på hundre meter fra vannet der det er et generelt byggeforbud. Mest mulig av denne sonen skal beholdes som utmark, slik at alle får tilgang til den. Dette ble lovfestet i 1965, men også etter den tid er det blitt bygget mye i denne sonen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mens vi tidlig på 2000-tallet hadde 433 000 bygninger i strandsonen, er tallet i dag over 520 000.

Tallene viser også at i Oslo kommune er bare 30 prosent av strandsonen tilgjengelig for publikum. På landsbasis er tallet cirka 70 prosent, men en god del av dette er bratte områder der det er umulig å ferdes.

Klassekampen fulgte opp saken og forteller at i kystkommunene i Sør-Norge ble ni av ti søknader om bygging i strandsonen innvilget i fjor. I mange kommuner er det altså svært lett å omgå lovverket. Mange steder, også i Trøndelag, ser vi dessuten at folk som eier hytter ved sjøen, opparbeider selve strandlinja slik at folk ikke føler seg velkomne. De kan sette opp blomsterkasser og benker, slik at området ikke lenger ser ut som utmark.

Når folks adgang til sjøen er blitt mer og mer begrenset, er det overraskende at Høyre vil gjøre det lettere å bygge i strandsonen. Under landsmøtet i mars vedtok de å gjøre det enklere for kommunene å gi dispensasjon fra loven. Vi regner med at mange verdikonservative høyrefolk er uenige i denne politikken. Det ser ut til å være mer enn lett nok å tillate bygging i strandsonen. Slike dispensasjoner er mer regelen enn unntaket i norske kommuner.

Generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, sier til Klassekampen at slike saker er vanskelige for kommunene. Hyttebygging gir penger i kommunekassen, og det er vanskelig å si nei, kanskje særlig til pengesterke utbyggere som også har gode kontakter i lokalsamfunnet. Dermed blir de mest attraktive områdene bygget ut.

Det må ikke bli enklere for kommunene å gi dispensasjon til å bygge i strandsonen. Kommunene bør tvert imot bli strengere.