Amanda Hausken satte inn finerseter på åfjordsbåten for å gi eldre, mindre sjøvante turister litt bedre komfort. Det har ført til kjeft og trakassering fra noen av kystlagets medlemmer.   Foto: MARIANN DYBDAHL og Marianne Tønset

Du tuller ikke med museumsvokterne

Kystlaget Trondhjem må passe seg så de ikke ender som mange av veteranbåtene - på museum. Reaksjonen mot Amandas «moderniserte» åfjordsbåt er bare trist.

Det skjærer litt i øynene på en gammel trebåtentusiast å se en åfjordsbåt med svarte stolseter. Jeg innrømmer det. Reaksjonene på Amanda Hauskens kreative påfunn for å gjøre sommerjobben som skipper litt mer behagelig for turistene, er sterke, men dessverre ikke helt uventet. Du tuller ikke med Kystlagets museumsvoktere ustraffet. Trusselen med å frata 22-åringen båtplass fra Fosenkaia hvis hun ikke fjerner finersetene, er uhørt, men først og fremst trist. Heldigvis har noen av medlemmene i Kystlaget tatt til vettet og forslått seteforbedringer, mer i tråd med åfjordsbåtens opphav.