Utleie av el-sparkesykler er populært, men forårsaker også ulykker i trafikken. El-sparkesykler som slenger rundt, er heller ikke heldig. Likevel er det ingen god grunn til å forby el-sparkesykler, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Michael Schult Ulriksen

Forbud mot el-sparkesykler er ikke veien å gå

Utleie av elektriske sparkesykler har blitt populært i de største byene. Nylig ble det satt ut el-sparkesykler i Trondheim.

Flere er imidlertid skeptiske fordi bruken har ført til skader i trafikken, og det er debattert om el-sparkesykler bør forbys. Vi mener et forbud er feil. Trafikk kan være farlig, men så lenge folk følger trafikkreglene og tar hensyn, burde det ikke være et problem.

For kort tid siden plasserte selskapet Ryde Technology ut en rekke el-sparkesykler til leie i Trondheim sentrum. Hos rådmannen har det hersket usikkerhet om doningene må fjernes. Usikkerheten er knyttet til om et privat selskap kan drive kommersiell virksomhet på offentlige plasser samt hensynet til sikkerhet. Så lenge kommunens retningslinjer blir fulgt, bør dette løse seg. For i prinsippet kan det ikke være et problem å leie ut miljøvennlige el-sparkesykler.

LES OGSÅ LEDEREN: En pinlig veitabbe som skaper mer kø og fare

Samtidig forstår vi skepsisen når det kommer til sikkerhet. Ved Oslo universitetssykehus sto el-sparkesykler for fem prosent av alle registrerte skader på skadelegevakten i april og mai. Nylig la Nashville i USA ned et forbud etter at en beruset mann på el-sparkesykkel kolliderte med en bil. Det er heller ikke uproblematisk at det ligger utladede el-sparkesykler «strødd» omkring i byen. Selv om transporten er miljøvennlig, har selve sykkelen visstnok kort levetid. Skal slik utleie ha noen framtid, må kvaliteten bli bedre og det må på plass et system som sikrer at syklene blir returnert til stasjonen.

El-sparkesykler er et temmelig nytt innslag i trafikken, og kanskje er det her hunden ligger begravet. Enkelte villmannskjører. De veksler mellom å være «syklist» i veibanen og «fotgjenger» på fortauet. El-sparkesykler er imidlertid likestilt med sykkel, og bruken har samme restriksjoner. Du kan kjøre på fortau på fotgjengernes premisser, altså i gangfart, men sykkelvei og veibane er anbefalt. Farlige situasjoner kan uansett oppstå uavhengig av framkomstmiddel. Rullebrett var forbudt i Norge på 1980-tallet for å hindre personskade. I dag forventer vi at skatere tar ansvar for egen helse og viser hensyn. Hvis el-sparkesyklister følger trafikkreglene og vi har infrastruktur som gjør det mulig å ferdes trygt, er det ingen grunn til å forby et klimavennlig transportmiddel.