Dersom rammen rundt butikkvinduene i Midtbyen ser ut som om gårdeieren har gitt blaffen i 50 år, svekkes åpenbart Midtbyens attraktivitet og konkurranseevne. Her fra Thomas Angells gate.   Foto: DANIEL JOHANSEN

Fire bud for bedre byutvikling

Det er skrevet mye om hvordan byutviklingen i Trondheim går til hundene. Her er fire forslag til forbedring.

Vi kan jo begynne med det mest iøynefallende, som er den elendige formgivingen av for mange nybygg i vårt bylandskap. Trondheim har blitt de grå kassers by.