Problemet i saken, for noen av oss, er at dette ikke bare rammer mor, men også barna, skriver jurist Tor Langbach. Taibeh Abbasi og Yassin Abbasi er to av de tre søsknene.   Foto: Håvard Jensen

Abbasi blitt en del av flokken vår

Flyktninger er generelt en grå og ansiktsløs masse for oss, som det for mange er vanskelig å identifisere seg med. Men akkurat disse flyktningene er menneskeliggjort. Da engasjerer folk seg.

Jaja. Så er det nå slik at vår stats forsøk på å sende denne Abbasi-familien til et sted på den andre siden av jordkloden, hvor de egentlig ikke hører hjemme, ikke har lyktes. Dette forsøket har kostet noen kroner. Staten vår har leid privatfly til en fet pris, og ikke mindre enn 18 – atten – politifolk, alle med bachelorgrad, har blitt beordret til å bistå ved denne begivenheten, i stedet for å beskytte oss mot kriminalitet (stakkars folk, var det drømmen da de tok utdanning?).