Elektronisk kontroll ved hjelp av ei fotlenke brukes som straff i saker som omhandler vold i nære relasjoner, men det brukes for sjelden.   Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Omvendt voldsalarm må brukes mer

Fotlenke for voldsdømte brukes for sjelden. Hyppigere bruk kunne ha vernet kvinner som lever i konstant frykt for voldelige samlivspartnere eller tidligere samlivspartnere.

Voldsutsatte som er utstyrt med voldsalarm, må hele tiden ta forholdsregler for hvor de beveger seg og hva de gjør. Det er en stor belastning. Med omvendt voldsalarm innskrenkes i stedet bevegelsesfriheten til personen som har gjort den straffbare handlingen.

En såkalt omvendt voldsalarm (OVA-lenke) er en fotlenke som festes til en voldsutøver som forbys å være i nærheten av fornærmede. OVA-lenke er særlig aktuell i familievold- og overgrepssaker, men kan brukes i alle saker hvor noen har opplevd vold eller andre krenkelser. Selve forbudssonen dreier seg om fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder. Forbudssonen kan strekke seg over flere tusen kvadratkilometer. Dersom den domfelte trosser forbudssonen, utløses en alarm, og politiet blir varslet umiddelbart.

LES OGSÅ: Mann ilagt kontaktforbud i store deler av to fylker

Selv om erfaringene viser at OVA-lenke er svært effektivt, brukes den dessverre altfor sjelden. I januar i fjor tok både politiet og Advokatforeningen til orde for av OVA-lenke må brukes mer. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gikk tidligere i år gjennom sakene hvor voldsmenn er idømt OVA-lenke.

Seks år etter at ordningen ble innført, er kun 16 personer idømt en slik lenke. Bare fire menn bruker lenke i dag. – Det er skammelig at så få voldsmenn pålegges OVA, sier Ropstad til VG. I et nytt rundskriv krever riksadvokat Tor-Aksel Busch at påtalemyndigheten i mye større grad bruker OVA-lenke som en del av straffen.

Det er svært positivt at riksadvokaten sender ut en så tydelig beskjed. Som fornærmet skal du kunne leve så godt og trygt som mulig etter en rettssak. Du skal ikke behøve å gjemme deg unna og se deg over skuldra til enhver tid. Med OVA-lenke er det den domfelte selv som må ta konsekvensen for det vedkommende har gjort, og ikke fornærmede. Bruken av slike lenker kan føre til at voldsutsatte kvinner får mer tillit til politi og påtalemyndighet, samt forebygge partnerdrap.

LES OGSÅ LEDEREN: Billigere buss vil lette på bomtrykket