Sentralisering av trafikkstasjoner, lensmannskontor og fødestuer betyr lengre avstand til brukerne, men skal gi bedre kvalitet.  Foto: Leif Arne Holme, Dan Ågren og Scanpix

Hvor nært må du være politiet?

Avstanden til tjenestene i din kommune øker. Det er prisen for å bo grisgrendt. Men er ikke en time unna politikontoret mer enn nært nok?

Sist jeg var innom det lokale lensmannskontoret, var det for å fornye passet. På grunn av sammenslåingen noen år tidligere, ligger kontoret ti minutter lenger unna. Det er til å leve med - jeg har aldri hatt noe ønske om å pleie nær omgang med politiet. Men som journalist har jeg også opplevd at det kan ta flere timer før politiet er på plass når det er svært alvorlige situasjoner ute i distriktet. Det er mer problematisk å forstå, men er det til å unngå?