Flere overlevende etter terroren på Utøya i 2011 har blitt utsatt for trusler og hets. Det er godt at politiet tar dette på alvor, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Rune Petter Ness

På høy tid at grove trusler blir straffet

Flere overlevende etter massakren på Utøya 22. juli 2011 er blitt utsatt for hets og trusler. De blir ønsket døde av nettroll som også uttrykker støtte til massedrapsmannen.

Nå er det opprettet ni politisaker i forbindelse med slike trusler. Det er oppløftende at både politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tar denne typen lovbrudd på alvor. Diskriminering og hatefulle ytringer rammer ikke bare enkeltpersoner, men er et demokratisk problem.

Aftenposten skrev i fjor sommer om hvordan mange Utøya-overlevende har blitt verbalt angrepet på verste vis. Hatkrimgruppa i Oslo-politiet kontaktet AUF etter å ha lest artikkelen, og nå er til sammen elleve trusler og hatytringer gjenstand for politisaker mot ni personer. Allerede er en Oslo-mann tiltalt for grove trusler mot tidligere AUF-leder Mani Hussaini på Facebook. De åtte andre som er mistenkt, er bosatt i andre politidistrikt.

LES OGSÅ LEDEREN: Fornuftig tilsyn av private barnehager

Trusler mot politikere er et problem som øker, og Riksadvokaten mener tilfellene må bli møtt med hardere straffer. Riksadvokatembetet har bedt PST om å kartlegge omfanget, og sørge for at politiet i hele landet tar problemet på alvor. Dette er et viktig arbeid. Holdningsarbeid og moralske pekefingre er åpenbart ikke nok, og det er en riktig prioritering å straffeforfølge slike lovbrytere. Det kan endre holdninger hos andre og bidra til et renere ytringsklima. Særlig er det viktig at trusler, hets og sjikane mot unge, samfunnsengasjerte mennesker blir tatt på alvor slik politiet gjør i forbindelse med Utøya-hetsen. Hvordan skal ungdom orke å engasjere seg i politikk hvis de risikerer å bli bombardert med hat til stadighet?

Det er også bra at politiet selv anmelder. Blant annet anmeldte politiet en 62 år gammel mann fra Trøndelag for trusler og hatefulle ytringer mot Hadia Tajik (Ap). I januar ble han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 5 000 kroner.

Mange nettroll som bryter loven, hevder de har ytringsfrihet. Ytringsfriheten er et grunnleggende prinsipp i demokratiet, men flere lover setter grenser for hva vi kan ytre. Ved å stille disse lovbryterne til ansvar i rettsapparatet, kan det avskrekke andre fra å true, hetse og hate på nett. Forhåpentligvis vil det stagge en uheldig utvikling.