Har skolen egentlig noen særlig reell betydning for hvor smarte og kloke vi blir som voksne? Lærer vi ikke de viktige tingene andre steder? Spør dagens gjestekommentator. Her demonstrerer lever ved Nyborg skole demonstrerer utenfor rådhuset i Trondheim for bedre miljø i byen.  Foto: Morten Antonsen

Ikke plag oss med ungdommelige utfordringer

Tendensen er at ungdommen fester mindre, drikker mindre, bryter færre lover og i hele tatt oppfører seg ordentlig. Det er sikkert fordi de sitter inne og fomler med dingsene sine, altså mobilene.

For lengst avdøde Sokrates skal i sin tid, ca. 400 år før vår tidsregning, ha sagt at «Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når de egentlig burde arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer sine lærere». Vel, strengt tatt var det visstnok ikke han som sa det, men slikt har jo vært sagt av gamle, gretne gubber i tusenvis av år.