AtB kutter i busstilbudet Trondheim-Røros. Otto Teigseth er bussjåfør. Adresseavisen 

Kollektivtrafikken må bli bedre, ikke dårligere

Det er i vår tid viktigere enn noen gang at flest mulig reiser kollektivt i stedet for å kjøre bil. Vi må alle sammen gjøre en innsats for å begrense klimakrisa. Derfor blir det vanskelig for fylkespolitikerne å godta AtBs forslag om å kutte kraftig i busstilbudet i trønderske distrikter.

Fylkespolitikerne skal snart behandle AtBs anbud. Det går ut på en kraftig reduksjon i busstilbudet i Trøndelag fra 2021. Selskapet vil i stedet at flere skal bruke toget. Problemet med de foreslåtte ruteendringene er at AtB kutter også der det ikke går tog. Mange mindre togstasjoner er dessuten nedlagt, og buss kan være et nødvendig supplement.

Forslaget til nye bussruter inneholder en rekke endringer som allerede har skapt sterke reaksjoner lokalt. Det de mange ruteendringene har til felles, er stort sett én ting: Tilbudet blir dårligere.

LES OGSÅ: Kutter i busstilbudet, flere må ta tog

Her er noen eksempler på kutt som skaper reaksjoner: Bussrutene Rørvik – Høylandet – Namsos blir fjernet helt. Bussen mellom Meråker og Storlien forsvinner også. Steinkjer mister bybussen. Røros, som i dag har fire bussavganger til Trondheim, får ingen busser som går hele denne strekningen. Oppdal får også et dårligere busstilbud.

AtB argumenterer med at flere må kjøre tog, særlig i den sørlige delen av Trøndelag. Det er vi helt enige i. Toget gjennom hele Trøndelag har et potensial som på langt nær er godt nok utnyttet. Tog er hurtig, klimavennlig og behagelig transport. Men AtBs forslag vil gi et dårligere tilbud også der det ikke går tog. Kollektivtrafikk i distriktene er i utgangspunktet vanskelig, siden avgangene er så få at mange blir avhengige av bil. Det oppstår en ond sirkel: Få passasjerer gjør det fristende å kutte i et tilbud som fra før er dårlig.

LES OGSÅ LEDEREN: Skal flere ta tog, må togtilbudet bli bedre

Politikerne får en vanskelig sak å ta stilling til når AtBs forslag til nye ruter skal behandles i fylkestinget i slutten av april. Det nye ruteopplegget er et resultat av at fylket fra 2021 har gitt AtB en ramme som er 46 millioner kroner mindre enn i dag. På én måte får med andre ord fylket det de har bedt om.

Fylkespolitikerne i Trøndelag vil gjerne ligge i fremste rekke i kampen for et bedre klima. Da er det svært problematisk å vedta kutt som kan føre til at flere må kjøre bil.