Det må være mulig å finne andre ord enn implementering, lokasjon og situasjonsforståelse, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Slutt med tåkelegging og tullprat

Basert på en midlertidig råderett utløses vedtaksbegrunnelsen relatert til loftsutbyggingen.

Skjønner du noe av denne setningen, bortsett fra at det handler om et loft? Den er riktignok tatt ut av sammenhengen, men likevel er det lite i setningen som gir mening.

Setningen er hentet fra Språkrådets svadagenerator. Med bare et tastetrykk spyr generatoren ut svada som er funnet i ymse dokumenter i offentlig forvaltning og private selskap. Vi kan le av det, for her er det mye teit tullprat fra tåkefyrster i byråkratiet. Samtidig gjør tjenesten oss mer bevisst på at dårlig, uforståelig språk gjør at vi ikke fatter viktig informasjon som vi har bruk for. Det kan føre til misforståelser og gjøre at samfunnet fungerer mindre effektivt. Det er alvorlig og et demokratisk problem.

LES OGSÅ LEDEREN: Alle voksne har mye å lære av overgrepssaken

I tillegg er det frekt å tåkelegge et budskap med upresise moteord. Vi som ikke forstår, føler oss dumme. Byråkrater og offentlige personer må legge seg i selen for å gjøre språket enklere. Det må eksempelvis være mulig å finne andre ord enn implementering, lokasjon, situasjonsforståelse, synergieffekt, energimultiplikator og innsatsorganisering.

Den såkalte strategistilen brukes av mange som skriver strategidokumenter, årsmeldinger, pressemeldinger eller læreplaner. Svada kan skyldes at skribenten er godt vant med å bruke vanskelige begreper, at vedkommende ikke vet bedre eller bevisst ønsker å skjule det egentlige innholdet. Mange svadaprodusenter tror vel at de blir tatt mer seriøst hvis de pakker inn teksten med gammeldags kansellispråk.

Regjeringen har innsett at vi sparer tid, penger og ergrelser på klart språk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler årlig ut en pris til ansatte som driver et spesielt godt språkarbeid. I 2016 gikk utmerkelsen til kommunikasjonsrådgiver Tone Fagerholt i Trondheim kommune. Nylig fikk en kommunikasjonsrådgiver i Meløy prisen for 2018. Språkrøktere som hjelper oss i det daglige, er et gode.

Vi som skriver i avis, blir også jevnlig tatt i skole av kyndige lesere eller kolleger. Ja visst kan det være irriterende, men ikke desto viktigere.