Fra regning til skatt: Forslaget om å erstatte NRK-lisensen med en NRK-skatt har flere gode sider, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Fornuftig farvel til lisensen

Forslaget om å erstatte NRK-lisensen med en skatt hvor alle må betale, har flere gode sider.

Alle som jublet over nyheten om at NRK-lisensen skal skrotes, vil neppe juble for forslaget til ny finansieringsmodell for NRK. Mediemeldingens forslag innebærer at flere enn før må betale for NRKs tilbud, gjennom en egen NRK-skatt. Den nye modellen har flere gode sider og viktige grep for å sikre NRKs uavhengighet.

Tittelen på mediemeldingen som kulturministeren presenterte fredag, er «Mangfald og armlengdes avstand». Begge begrepene er viktige, men i debatten om NRK, lisens, kulturpolitikk og mediestøtte er det godt å se at prinsippet om armlengdes avstand preger de mest sentrale forslagene til endringer.

Den nye modellen for finansiering av NRK vil føre til at mange vil betale noe eller betydelig mindre enn før, mens husstander med mer enn én person med bruttoinntekt på over 350 000 kroner vil måtte betale mer enn før. Alle med bruttoinntekt på over 350 000 må bidra med 1700 kroner i NRK-skatt ved overgangen. De med bruttoinntekt under 150 000 kroner slipper med 200 kroner, i en kort, progressiv stigemodell. Prinsippet om at alle bør bidra, etter inntekt, til finansiering av en riksdekkende allmennkringkasting, virker fornuftig. Politikere som har ønsket å kutte kraftig i NRK, kan om ikke annet feire at minstepensjonister nesten slipper å betale.

NRKs behov for forutsigbarhet og uavhengighet av skiftende regjeringer er forsøkt sikret gjennom fireårige styringssignal, fastsatt i lov. Lignende grep foreslås også for den såkalte pressestøtten, med fireårige styringssignal. Der foreslår i tillegg regjeringen å opprette et uavhengig råd, et mediestøtteråd, etter modell fra Kulturrådet, med ansvar for den direkte pressestøtten. Dermed kan det ligge an til færre kamper, hestehandler og omkamper om pressestøtte i de årlige budsjettforhandlingene.

Armlengdes avstand, mangfold og langsiktighet er gode prinsipper og målsettinger for mediepolitikken framover. Om det ikke er nok til å sikre mediebransjen i en krevende tid, bør det være nok til å gi NRK solide og forutsigbare rammevilkår uten lisens.