Ett av hovedmålene med norsk skole er å gi demokratiopplæring. Elevenes demonstrasjon, som her fra Tordenskioldparken nylig, er demokratiopplæring i praksis, skriver dagens gjestekommentator.  Foto: Kim Nygård

Elevene skjønte pensum og streiket for klima

Skoleungdom over hele landet mobiliserte og demonstrerte for politisk handling på klimaområdet. Det burde være full måloppnåelse for en skole som «skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis».

Fra høsten 2020 får skolen nye læreplaner. De er lansert, sendt på høring før de vedtas og tas i bruk om et drøyt år. Det er slik politiske prosesser skjer i et demokrati. Man tilstreber åpne prosesser og medvirkning. Demokrati bygges nedenfra, og skolen er derfor ikke noe dumt sted å begynne. Ett av hovedmålene med norsk skole er da også å gi demokratiopplæring.