Arnhild Holstad er ordfører i Namsos 

Kommuner som fortjener litt skryt

Fra nyttår skal 109 kommuner slå seg sammen til 43 nye, og 13 fylkeskommuner skal bli seks.

Det er den største endringen i kommunestrukturen her til lands siden Schei-komiteen på 60-tallet. Selv om det burde vært gjort enda større endringer når man først rullet ut en så stor reform, er det gledelig at det meste ser ut til å gå bra. Ofte forbinder man sammenslåinger med konflikt og uenighet, men det mange lykkelige ekteskap på gang i kommunene, uavhengig av om de er drevet fram av fornuft eller følelser. Dessverre har de gode eksemplene en tendens til å gå under radaren, noe også vi i pressen må ta litt ansvar for.

I Trøndelag er det flere som fortjener å løftes fram som gode eksempler. I nye Namsos kommune vil Namsos slå seg sammen med de langt mindre kommunene Fosnes og Namdalseid. I tillegg skal 55 innbyggere i Lund i Nærøy skifte kommune etter en grensejustering. Faren for at storebror sluker de små, er alltid tilstede. Derfor har Namsos gjort en del grep for å inkludere alle. Den nye rådmannen har ukentlig kontordager i alle tre kommunene. I den nye fellesnemnda, som styrer i en overgangsfase, sitter alle medlemmene i de gamle kommunestyrene. I tillegg har Lund Grendelag tre observatører. De veksler på møtested, og de tre ordførerne deler på ledelsen. –Det forankrer og ansvarliggjør, uttalte Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) til Kommunal Rapport. Holstad selv får mye skryt for å være en raus og inkluderende ordfører. Noe av det kommuneledelsen berømmes for, er at informasjonsflyten har vært god og det har vokst fram en fellesskapsfølelse.

En annen kommune som har gjort mye riktig, er nye Orkland. Den nye kommunen bestående av gamle Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord, vil med et innbyggertall på over 18 000 bli en slagkraftig region sør for Trondheim. Høstens kommunevalg blir en prøvestein på om sammenslåingen også har folkets støtte. Skal en ny kommune bli en suksess, er det viktig at alle deler av kommunen blir sett og hørt. Så langt har Orklendingene bestått prøven med glans. Det er all grunn til å håpe at flere kommuner lar seg inspirere av det positive som skjer både i Namdalen og i Orkdalen. Det er ikke alltid det er best å være liten.