Et felles journalsystem for pasient, fastlege, sykehus og kommunehelsetjenesten kan ikke være annet enn et gode. Hvis det fungerer. 

På høy tid at vi får innsyn i egen sykehistorie

Mye er visstnok deilig i Danmark, bare ikke den nye pasientjournalen. Nå kommer det beryktede systemet til Trøndelag.

Her hjemme heter det nye it-systemet Helseplattformen, og skal innføres i Midt-Norge om drøye to år. Kort og folkelig fortalt, er det et nytt journalsystem som er felles for pasienten, sykehuset, fastlegen og kommunehelsetjenesten. Det betyr at alle involverte, og ikke tilfeldige helsearbeidere som vil sjekke tilstanden hos naboen, har innblikk i din sykdom og sykdomshistorie. Systemene «snakker» altså sammen. Smart og effektivt, ikke sant? Og ikke minst – på høy tid?

Én innbygger, én journal: Målet med en felles pasientjournal er bedre og mer effektiv pasientbehandling blant annet på St. Olavs hospital. 

Én innbygger, én journal: Målet med en felles pasientjournal er bedre og mer effektiv pasientbehandling blant annet på St. Olavs hospital. 

Fortsatt optimist: Stig Slørdahl er sjefen for det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge som eier og driver sykehusene i Trøndelag, Møre og Romsdal. Han får sikkert nok å geskjefte seg med når Helseplattformen skal tas i bruk. 

Fortsatt optimist: Stig Slørdahl er sjefen for det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge som eier og driver sykehusene i Trøndelag, Møre og Romsdal. Han får sikkert nok å geskjefte seg med når Helseplattformen skal tas i bruk.