I en digital verden, hvor stadig mer av kommunikasjonen foregår digitalt, trenger vi å jobbe for å dyrke og bevare samtalekunsten, mener Frode Tønne. 

Kunsten å samtale

Vår kommunikasjon er i ferd med å totaldigitaliseres. På veien er samtalen en «rødlistet art».

I sin nyttårstale i 2018 siterte kong Harald fra Salomos Ordspråk (4. kapittel, vers 23): «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» Han forklarte så hva han forsto med å bevare ditt hjerte: «Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre fram.» Litt lenger ut i talen sa han: «Norge er tuftet på evnen til å inngå kompromisser. Ved å diskutere oss fram til noe vi kan samles om, legger vi fundamentet for gode samfunn.»