I Trondheim satser flere barne hager på kompostering, mens storparten av næringslivet, kantinene, kafeene og restaurantene ennå ikke har tenkt seg inn i det kompostmoderne samfunnet. Bærekraftprisvinnende Credo og Heidi Bjerkan er et unntak. 

Inn i den kompostmoderne framtida

I en kasse utenfor huset jobber bakterier og mikrober med å lage «gull» av matavfallet mitt. I en forbrenningsovn på Heimdal er det noe helt annet som skjer.

Jeg har akkurat vært en tur ut for å kikke i kompostkassa. Særlig i minusgrader må småkrypene som omdanner potetskrell og annet matavfall til jord, ha daglig stell. I likhet med oss, trenger de oksygen og næring for å holde koken.