Bispemøtet, der kvinnene nå er i flertall, ønsker å skape et bedre «samtaleklima» om abort enn det vi har hatt. Kvinnene har fått en ny venn i kirken, skriver Siri Wahl-Olsen i denne gjestekommentaren. Her fra Kirkemøte i Trondheim ifjor. 

Kvinner har fått en ny venn i kirken

Når kvinnetogene legger ut på sine årlige 8. mars-vandringer i neste uke, burde de ta med en plakat med hilsen og takk til kirken, Den norske.

Mange har ennå ikke fått med seg den oppsiktsvekkende uttalelsen fra Bispemøtet 15. februar. Den er behørig omtalt og kommentert i de kristelige mediene, mens den sekulære presse i stor grad har forbigått bispenes historiske uttalelse med taushet. En dårlig nyhetsvurdering i mange redaksjoner, spør du meg. Det er også pussig at ingen feminister har kommentert uttalelsen i mediene, så langt jeg har sett.