La frem budsjett: Flertallet i trondheimspolitikken har ikke klart å skape et godt nok bo- og aktivitetstilbud (Boa) til kommuens utviklingshemmede. Her fra flertallets fremleggelse av budsjettforslaget for 2019 der politikerne kritiserte rådmannen for å ikke informere om utfordringene innenfor Boa. Overskridelser i millionklassen på tjenesten viser at det trengs betydelig mer penger, skriver vår kommentator. 

Et tilbud som står til stryk

Budsjettoverskridelser, lange ventelister for å få bolig og misnøye fra pårørende. Bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede (Boa) i Trondheim har store utfordringer.

Nå slår rådmannen i Trondheim alarm, og advarer mot skyhøye budsjettoverskridelser i tjenesten. I 2018 brukte Boa 52,5 millioner kroner mer enn de hadde på budsjettet. Fortsetter dette uten at noen tiltak settes inn, betyr det at ved utgangen av 2019 så vil sektoren ha brukt 65 millioner kroner mer enn det politikerne har gitt dem på budsjettet. Noe er galt, og det er forholdsvis lett å forstå hva som må gjøres for å rette på det.