Klima forandringer er en vesentlig årsak til fuglenes forsvinning, men vår egen massetransformasjon av beiteland til korn åkrer er også til betydelig skade for landets fugleliv, skriver vår gjestekommentator.  Foto: NTB / Scanpix

Fuglene trenger flere fisende kyr

Kufjert i Guds frie natur er utvilsomt en kilde til klimagass-utslipp. Men et vell av de artene vi kjemper for å bevare i naturen er helt avhengig av denne fislukta for å kunne eksistere.

Dersom vi skyter alle kyr i landet vil utvilsomt klimagass-utslippene reduseres betraktelig. Men drøvtyggerne vil ikke bare bli dypt savnet av landets biffspisere. Lengselen etter Dagros blir nok enda tyngre å bære for de titusener av trekkfugl som har kyrnes beitemark som sin kjæreste arena for sjekking og familieforøkelse hver vår og sommer.