Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett, Jørgen Brunsvig (f.v.), Kristel Heyerdahl og Steingrim Bull satte til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Dagens gjestekommentator mener juryens kjennelsen hadde en logisk brist, men at dommerne også var overbevist om at Jensen var skyldig på alle punkter. 

Hva skjedde i ankesaken mot Eirik Jensen og hvorfor ?

Ankesaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen har holdt på siden mai i fjor. Nå skulle vi endelig få satt punktum for saken. Slik gikk det ikke.

Det ble ikke akkurat noen ærefull sortie for juryordningen som med kjennelsen i Eirik Jensen-saken gikk over i historien. Selv satt jeg i et møte, men tok en pause for å følge med på hva juryen kom frem til. Da juryens formann svarte nei på spørsmålet om Jensen var skyldig i medvirkning til innførsel av narkotika, men ja på spørsmålet om han var skyldig i grov korrupsjon, skjønte jeg at denne kjennelsen kom til å bli satt til side av fagdommerne.