Fotobokser reduserer farten, og det er grundig dokumentert at strekningsmålinger redder liv. 

Fotobokser redder liv. Vi trenger flere

Regjeringen vil begrense bruken av fotobokser som måler gjennomsnittsfarten over en lengre strekning. De burde gått inn for det motsatte.

I Granavolden-erklæringen, som alle de fire regjeringspartiene har skrevet under på, står det at regjeringen vil «begrense bruken av streknings-ATK». ATK står for automatisk trafikkontroll. Det kan kun tolkes slik at de fire partiene helst ikke vil at det monteres flere fotobokser som måler gjennomsnittsfart.

Dette standpunktet er komplett ubegripelig, for det er godt dokumentert at slike bokser redder liv. Vegdirektoratet konkluderte allerede for fem år siden med at tallet på døde og hardt skadde ble halvert på strekninger der det ble gjort gjennomsnittmålinger av farten.

LES OGSÅ: Strekningsmålingene har senket farten mellom Trondheim og Stjørdal

Det finnes en rekke eksempler på at strekningsmålinger av fart øker trafikksikkerheten. I Trøndelag finnes det slike bokser i flere tunneler og på enkelte veistrekninger. Automatisk trafikkontroll over lengre strekninger er den mest effektive måten å senke farten på, og det er ingen tvil om at høy fart er en hovedårsak til at farlige situasjoner oppstår. Men regjeringens motstand mot gjennomsnittsmålinger har allerede ført til at dette tiltaket blir droppet i de lange Ryfast-tunnelene ved Stavanger.

Det er Fremskrittspartiet som står bak regjeringens ønske om å begrense bruken av tiltak som reduserer farten. Frp har i mange år vært imot gjennomsnittmåling, og nå har de fått fullt gjennomslag. Partiet mener slike målinger er en form for overvåkning og argumenterer med at de svekker personvernet. Men det er ingen privatsak å kjøre fort, og Personvernnemda har ingen innvendinger mot denne typen målinger. Når målingene ikke går ut over folks personvern, er det vanskelig å forstå at Frp står så hardt på sitt gamle standpunkt. Enda mer merkelig er det at de tre andre partiene godtar at det står i regjeringserklæringen.

LES OGSÅ: Så fort må du kjøre for å bli tatt av en fotoboks

I stedet for å begrense strekningsmålingen av fart på norske veier, burde regjeringen hørt på fagfolkene som forteller at slike målinger redder liv.