Hangaren på Lade bygges om til kjøpesenter. Reguleringsplanen sier at det kun skal selges plasskrevende varer som landbruksmaskiner og trelast her, men det kan komme både sportsforretning og butikk for elektronikk. 

Byen tåler ikke flere kjøpesentre nå

Midtbyen får svi hvis politikerne sier ja til enda et kjøpesenter på Lade.

Alle er enige om at noe må gjøres for å øke handelen i Midtbyen i Trondheim. Saken er blitt diskutert fram og tilbake i lang tid, og det er på tide at både politikerne og handelsnæringen selv tar et skritt videre.

Mye tyder på at to tiltak vil hjelpe: For det første kan ikke politikerne si ja til enda mer handelsareal utenfor Midtbyen. Det betyr at de i første omgang må si nei til vanlig detaljhandel i det nye kjøpesenteret på Lade, i den såkalte hangaren. Og de må se kritisk på planene om et nytt, stort kjøpesenter i Trondheim stasjonssenter.

For det andre må handelsnæringen tenke nytt. De virker som om de utelukkende er opptatt av mulighetene for å kjøre bil og parkere i sentrum, i stedet for å se kritisk på seg selv. Jeg har stor forståelse for kjøpmann Hans Klein, som skrev et engasjert leserinnlegg i Adresseavisen om at bilene må slippes til for fullt i Midtbyen. Han mener også at de som har drevet handel i Midtbyen i flere tiår, er flinke til det de driver med og at kritikerne ikke har stort å bidra med. Det stemmer sikkert, men er de som driver handel flinke nok til å tilpasse seg ei ny tid? Folks handlemønster endrer seg. En kombinasjon av netthandel og handel i butikk og hjemkjøring av varer kan muligens gi sentrumsbutikkene et løft?

Handelsnæringen har i hvert fall noe å lære av de åtte, ni butikkene i Midtbyen som de siste ukene har stengt eller varslet om at de må stenge. Ett eksempel er bokhandelen Tanum, som for noen år siden åpnet øverst på Nordre gate, midt mellom to av byens beste bokhandler. Hvordan kunne de tro at det kunne være plass til enda en tradisjonell bokhandel, så lenge de ikke hadde noe annet å tilby enn konkurrentene?

Uenigheten mellom Geirmund Lykke (KrF) og Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, som Adresseavisen skriver om i dag, pirker bare i overflaten på problemet. Lykke har et poeng når han sier at Næringsforeningen må begynne å si nei til mer handelsareal. Beisvåg har rett i at det ikke er kommet mye nytt handelsareal i Trondheim de siste årene.

LES OGSÅ: Solgte mindre i Midtbyen, men økte omsetningen ellers

De siste ti, 15 årene har det likevel vært en voldsom økning i antall kvadratmeter butikker i Trondheim. City Syd har utvidet, Trondheim Torg har utvidet, City Lade har vokst seg stort, og flere kjøpesentre trekker mye folk lenger øst i Haakon VIIs gate.

Trondheim har i det siste vært den byen i Norge med størst prosentvis befolkningsvekst. Men selv om byen skulle fortsette å vokse med nærmere 3000 innbyggere i året, er det tvilsomt om forbruket vil fortsette å øke på samme måte som det har gjort de siste tiårene. Kjøpefesten vil avta når klimabevisstheten øker.

Derfor må både politikerne og handelsnæringen innser at nok er nok. Et nytt kjøpesenter på Lade på 4400 kvadratmeter vil etter all sannsynlighet trekke enda flere kunder vekk fra sentrum.

I tillegg er det meningen at Trondheim stasjonssenter, som de neste årene vil vokse fram ved siden av jernbanestasjonen, skal inneholde et kjøpesenter på rundt 8000 kvadratmeter. Det blir i så fall nesten like stort som Byhaven.

LES OGSÅ LEDEREN: Etterlysning: Langsiktig byutvikling

Mer aktivitet tett på Midtbyen vil være en fordel, men handelsnæringen må ha helt geniale tilbud å komme med hvis de skal skape lønnsom drift på alle disse kvadratmeterne, uten at handelen i sentrumsgatene skal avta enda mer.