Fortsetter som før: Regjeringen har heldigvis skrotet forslaget om alternativ organisasjonsmodell for universitet og høyskoler, skriver Adresseavisen på lederplass. NTNU har alt den mest «moderne» styringsmidellen innenfor dagens system med ansatt rektor og ekstern styreleder. 

Fornuftig parkering av foretaksmodellen

Det er bra at regjeringen ikke går videre med endret organisasjonsform for universitet og høyskoler, etter modell fra sykehussektoren.

Mandag meldte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) at regjeringen ikke går videre med foretaksmodellen som mulig ny organisasjonsform for universitets- og høyskolesektoren. Vi mener det er en fornuftig beslutning. Det er både til universitetenes og regjeringens beste at dette punktet fra Jeløya-plattformen nå blir parkert.

I dag er høyskolene og universitetene forvaltningsorgan under statsråden, i stor grad finansiert over statsbudsjettet. Begrunnelsen for regjeringens ønske å vurdere foretaksmodellen som alternativ, har vært å gjøre universitet og høyskoler mer selvstendige, mindre avhengige av staten. Forslaget om å se på en foretaksmodell, kjent fra sykehussektoren, har møtt sterk motstand fra universitetsansatte og studenter over hele landet.

Studenter har fryktet innføring av skolepenger, mens forskere har advart om at forskningen neppe blir mer fri om institusjonene blir mer avhengig enn i dag av andre finansielle kilder enn staten. En arbeidsgruppe satt sammen fra flere departement leverte på tampen av fjoråret en såkalt mulighetsstudie om saken. Det er denne studien som heldigvis har fått regjeringen til å droppe foretaksmodellen.

Mulighetsstudien viser til European University Associations sammenligning fra 2017 av autonomien, eller graden av selvstyre i europeiske utdanningssystemer. Sammenlignet med våre nordiske naboer ligger Norge i øvre sjikt når det gjelder organisatorisk og akademisk autonomi, men vi ligger i det lavere sjikt når det gjelder personalmessig og finansiell autonomi.

Med 260 000 studenter og 37 500 ansatte, skal det bedre grunner til for å endre organisasjonsform enn det som kommer fram i rapporten. Det virker mer fornuftig å forsterke utviklingen når det gjelder foretrukket styringsmodell ved institusjonene. I dag har både NTNU og Nord universitet den «moderne» modellen som departementet anbefaler med ansatt rektor og ekstern styreleder, mens for eksempel Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har rektor valgt av studenter og ansatte, hvor rektor også er styreleder. Der kan det moderniseres noe i øst og vest, uten å svekke det viktige samfunnsoppdraget som universitet og høyskoler har.