«Rektor Anders Buhaug (bildet) ved Thora Storm videregående har iverksatt et godt tiltak. Han har innført karakterdempet oppstart i høstsemesteret» skriver Leon Bafondoko. 

Lær av Thora Storm

Dagens pugge- og testskole tar mer energi enn den gir. Ved Thora Storm videregående skole har de gjort noe med det.

Dagens skoleløp er et slitsomt maratonløp som starter på barneskolen og avsluttes i videregående skole. Mange må avbryte. Omtrent 25 prosent av våre elever på videregående dropper ut og fullfører ikke.