Stort prosjekt: Trondheim stasjonssenter er ikke ferdig tegnet, men fra Jernbanebrua kan utsikten bli omtrent slik. 

Må vi ha en mur mot fjorden for å skape liv i sentrum?

Er Powerhouse høyt? Er gulltanna til Stordalen dominerende? Begge deler er småtterier sammenliknet med det som kommer.

Trenger du en sak å engasjere deg i midt i julestria, kan du gå opp til Bispehaugen skole. Derfra kan du se utover fjorden og tenke deg at utsikten om et par år vil bli helt forandret. Sett fra Møllenberg, Rosenborg og området rundt, blir sjøen nesten borte bak Trondheim stasjonssenter.